ERP i ljudski resursi

SEKOM RAČUNOVODSTVENI PAKET JE MODULARNO GRAĐENA
APLIKATIVNA SREDINA ZA VOĐENJE CJELOKUPNOG FINANCIJSKOG POSLOVANJA

Financijsko poslovanje

 • Potpuna integriranost sa Microsoft Office paketom
 • može vezati neograničen broj radnih stanica na u mrežu i na server
 • veliki broj listi i izvještaja prema vanjskim institucijama
 • podaci su fizički i logički zaštićeni na 3 razine: OS, baza podataka i aplikacija.

Karakteristike sustava

 • Glavna knjiga- ispis svih potrebnih izvještaja, kontni plan, bruto bilanca, različiti ispisi, financijske kartice, proizvoljan broj i vrste temeljnica
 • Salda konti kupaca
 • Salda konti dobavljača
 • Blagajna
 • Centralna likvidatura
 • Likvidatura KIF
 • Platni promet
 • Banka- knjiženje svih bankovnih izvoda
 • Fakturiranje
 • Osnovna sredstva- program za evidenciju osnovnih sredstava po evidencijskim brojevima i kontima za automatsko knjiženje u financijama
 • Verob – cjelokupno programsko rješenje koje obuhvaća upravljanje, organizaciju i kontrolu robno-materijalnog poslovanja.
SEKOM HR JE INTEGRALNI SUSTAV ZA
UPRAVLJENJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I OBRAČUNOM PLAĆA

HR i plaće

Funkcionalne značajke sustava:

 • Plaće
 • Obračun
 • Kadrovsko poslovanje – ljudski potencijali
Hrvatski